Aby po nás zůstala pěkná krajina

Nyní už víme, co krajinu tvoří a co ji ohrožuje. Podívejme se tedy na to, jak bychom se měli ke krajině chovat, aby mohla být k užitku i pro generace lidí po nás. Krajinu je potřeba chránit jako celek a musíme ji udržovat fungující, protože poskytuje životní prostor rostlinám a živočichům a samozřejmě tedy i nám, lidem. Poničená krajina již nemůže být využita např. pro výnosné zemědělství. Také neposkytuje příjemné prostředí pro bydlení. Proto je třeba bránit dalšímu poškozování krajiny. Když už někde krajinu zničenou máme, musíme udělat co nejvíce pro její obnovení.

Ceske-Svycarsko

Vyvážená krajina Labských pískovců. (Foto ZDROJ 53)