Kolik stojí cesta autem?

S postupným rozvojem průmyslu jde od 19. století postupně ruku v ruce také velký rozvoj pozemní dopravy. Nejprve se začala rozvíjet doprava železniční. Největší vliv na krajinu ale začala mít během 20. století doprava silniční.

Výstavba silnic a dálničních tahů mění vzhled krajiny. Ještě významnější je ale omezování pohybu volně žijících živočichů, ke kterému s rozvojem silniční sítě dochází. Doprava se krajiny dotýká také tím, že do ní plošně zanáší škodliviny. Ty vznikají spalováním pohonných hmot a doprava také značně zatěžuje krajinu hlukem. 

 Dalnice

(Foto ZDROJ 34)

Jaký vliv mají na krajinu jednotlivé druhy dopravy (silniční, železniční, vodní, letecká, ...). Nezapomeň na stavby, bez kterých se neobejdou!