Lesy v naší krajině

Lesy zabírají třetinu území České republiky. V naprosté většině z nich je postupně od druhé poloviny 18. století uplatňováno cílené lesnické hospodaření.

Smyslem zavedení plánovaného lesnictví byla především ochrana lesů před jejich drancováním. Lesnictví ovšem přineslo jeden nepříznivý dopad na zdejší krajinu. Ten spočívá v tom, že druhové složení lesů se hospodařením velmi změnilo oproti přirozenému stavu. 

K zalesňování se využívaly velmi často rychleji rostoucí a nenáročné dřeviny jako jsou smrk nebo borovice. Kupříkladu smrkové kultury se ale časem ukázaly jako velmi choulostivé vůči větrným smrštím, kůrovci nebo znečištěnému ovzduší. Proto v současnosti převládá názor, že je vhodné zvýšit podíl původních listnatých dřevin (např. buku, dubu a dalších) v našich lesích. Jde ale o běh na dlouhou trať, doba jednoho lidského života na obnovu lesa nestačí.

Smrkovy-les

(Foto ZDROJ 25)