Nejvíce ovlivní zemědělci

Ani průmysl, ani těžba, ani doprava. Žádné jiné odvětví nemá tak významný vliv na krajinu, jako zemědělství. Více než polovinu území našeho státu totiž zabírá zemědělská půda a to, jak se na ní hospodaří, proto zásadně ovlivňuje podobu krajiny i stav životního prostředí.

V posledních desetiletích můžeme pozorovat na zemědělské půdě dva trendy jejího využívání. Tím prvním je intenzifikace výroby na dobře dostupných plochách a na straně druhé je to přerušení zemědělské činnosti na plochách hůře využitelných. Je jisté, že se tím krajina i její druhové bohatství postupně výrazně mění.

 Sucha-1954_2

 Sucha-2007_2

Na leteckých snímcích obce Suchá na Ústecku z let 1954 a 2007 je vidět velký rozdíl ve využití krajiny, ke kterému během posledních zhruba padesáti let došlo. Malá políčka byla scelena, remízky, které je oddělovaly, zanikly. Velké množství ovocných stromů, které rostly na soukromých pozemcích, již dožilo a nové nikdo nevysadil. Nevyužívané louky pomalu zarůstají křovinami a lesem a využívaná orná půda je naopak obhospodařována těžkou technikou.

Na leteckých mapách http://kontaminace.cenia.cz/ si prohlédněte vývoj krajiny v okolí vašeho města nebo obce za posledních 60 let. Nejprve si na aktuální mapě vyhledejte vaší obec. Poté posouváním kurzoru pod přepínačem map porovnávejte podobu krajiny v 50. letech a v současnosti.

Rozrostla se za posledních šedesát let vaše obec nebo je spíš menší? Ubylo v jejím okolí ovocných stromů? Rostou v okolí vaší obce na některých místech lesy na plochách, kde před šedesáti lety nebyly? Čím mohly být změny způsobeny?