Růst měst a obcí

Podstatný vliv na krajinu má již po staletí rozvoj lidských sídel. Všude tam, kde v minulosti vznikla nějaká ves nebo městečko, docházelo k výrazným změnám krajiny v okolí. Na místě lesa se zakládala zemědělská půda, rozšiřovala se těžba či průmysl.

Jak lidí přibývalo, stále více jich začalo žít ve městech. Proto i dnes pozorujeme největší změny krajiny právě v okolí velkých obcí a měst. Největší nepříznivý vliv na krajinu má výstavba rozlehlých skladovacích a výrobních hal nebo nákupních středisek. Staví se na kvalitní orné půdě a ve volné krajině.

U některých větších měst je problematická také živelná výstavba rodinných domů na rozsáhlých plochách na předměstích.

 

Výstavba továrních hal na nejkvalitnější orné půdě u Lovosic. V posledních letech je při územním rozvoji sídel bohužel kladen příliš malý důraz na zábory cenné půdy. Přitom jen stavba na fotografii zabrala území o rozměrech zhruba 400 x 900 metrů. Přízemní výstavba je nejlevnější pro investora, ale nikoli pro společnost. Té může v budoucnu půda chybět na pěstování potravin i jiných plodin. (Foto ZDROJ 38)

Zamyslete se, v čem spočívá nevýhodnost řídké zástavby na nově vznikajících předměstích velkých měst.