Uhlí není zadarmo

Těžba uhlí je v České republice nejvýznamnějším odvětvím těžebního průmyslu. Těžební průmysl zahrnuje především dobývání nejrůznějších surovin a případně jejich částečnou úpravu nebo zpracování. Těžba může probíhat různými způsoby. Pomocí vrtů lze dobývat kapalné a plynné suroviny, jako jsou ropa či zemní plyn. V povrchových lomech se u nás těží hnědé uhlí, ale také stavební kámen nebo vápenec. Těžba v hlubinných dolech je dnes u nás typická především pro dobývání černého uhlí.  

 
Těžní věž Dolu Darkov v Karviné. (Foto ZDROJ 27)