Kultura = muzea a galerie?

Kultura je velmi široký pojem a opravdu neznamená pouze koncerty, obrazy a muzejní exponáty. Je to souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených člověkem, tedy i stav a vzezření krajiny. Kulturní společnost se proto pozná také podle toho, jak se stará o svoje prostředí. Kulturní památky jsou významné jak historicky a kulturně, tak z pohledu jejich zasazení do krajiny.

Z tohoto pohledu lze vyzdvihnout zejména význam hradů a zámků, včetně zřícenin, historických zahrad a parků. (Např. zbytek arboreta s vzácnými dřevinami v okolí zámku Jezeří. Zámek sám je dominantou svahu Krušných hor na Mostecku nad lomem ČSA a připomínkou vztahu člověka k životnímu prostředí).  Zvláště hrady a zříceniny (Chebský hrad, Loket, Bečov nad Teplou s významnou památkou v podobě relikviáře sv. Maura, Střekov, Hazmburk, Hasištejn, Hněvín, Rýzmburk a další) jsou často významnou dominantou krajiny a vytváří její genius Jezeri_dobova-kresbaloci

Řada zřícenin je i významným výskytištěm rostlin a živočichů a to i chráněných (např. sov, netopýrů atd.). I proto by se ochrana měla věnovat i jim, aby dále nechátraly. O to se snaží řada občanských sdružení, turistických spolků nebo i soukromníků. 

 Zámek Jezeří _ dobová kresba

 

Při výletu do přírody k některé z kulturních památek, se ji pokuste namalovat a ve škole si udělejte soutěžní výstavu. 

 

Do ochrany památek počítáme také ochranu archeologických nalezišť. Některé památky mohou být chráněny také mezinárodními úmluvami (UNESCO). Jsou zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO.  V SZ Čechách, např. na Karlovarsku, nalezneme geopark zvaný Egeria. Zde můžeme objevit stopy vulkanismu, těžby surovin, geomorfologické útvary, horniny, minerální prameny či tektonické jevy. Od počátku roku 2003 lidová architekturaprobíhají přípravné práce na vyhlášení biosférické rezervace Labské pískovce. Na jejím území se nacházejí památkové zóny lidové architektury  (hrázděných a roubených domků a jejich kombinací s pískovcem) a také drobné památky (např. smírčí kříže). 

                                                    ukázka roubeného domu _ foto: autor

V sousedním NP České Švýcarsko se nachází významná kulturní památka Dolský mlýn.

Významnou součástí ochrany kulturních památek a typického rázu krajiny je také ekologicky šetrná turistika. Nejen, že seznámí návštěvníky s charakteristikami a zvláštnostmi krajiny, ale také je naučí šetrnému vztahu k přírodě. Pomoci by v tom měla i síť naučných stezek. Území SZ Čech je bohaté i výskytem mnoha drobnýchsmírčí kříž kulturních památek, např. smírčích křížů, božích muk, hraničních kamenů apod.

                                                                          smírčí kříž _ foto: autor

 

 

                                                                                                                                      Navrhněte výlet za kulturními či přírodními zajímavostmi vašeho okolí. Můžete využít stránky www.mapy.cz (najděte možnosti dopravy a vhodné trasy z vašeho bydliště), www.hrady.cz nebo již existující naučné stezky.

 

zdroj: http://youtu.be/KPs5N3GlfyA