Sportujeme hravě a v přírodě zdravě

Souvisí i sport s ochranou přírody? Samozřejmě že ano! Vybrané zásady ochrany přírody jsou ve výzvě ČOV (Český olympijský výbor) stanoveny takto:

Při tréninku a závodech v přírodním prostředí dávej přednost spíše menším sportovním akcím.

Respektuj pokud možno značené tratě a turistické cesty.

V chráněných oblastech uprav sportovní činnost v duchu návštěvního řádu, zejména v chráněných územích respektuj pokyny pracovníků ochrany přírody a státní správy a sportovní akce plánuj po vzájemné dohodě.

Posiluj vnímavost k otázkám ochrany přírodního prostředí mezi sportovci a trenéry.

Sportovní akce nelze samozřejmě v chráněných územích pořádat bez patřičných výjimek, protože jsou v některých z nich zakázána přímo zákonem. Ve výjimečných případech bývají tyto akce povoleny, jako bylo např. MS v klasickém lyžování v Jizerských horách v roce 2009.


Významným sportovním odvětvím pro širokou veřejnost je turistika a cykloturistika. S využitím stránek www.mapy.cz vyhledejte zajímavá turistická místa ve vašem okolí a navrhněte si např. víkendový program s rodiči v přírodě. Zaklikněte si zobrazení mapy turistické a vyberte si turistické trasy, cyklotrasy a fotografie. Kliknutím lze otevřít mnoho fotografií zajímavých přírodních i kulturních prvků krajiny SZ Čech a okolí. Jestliže vyjedete na kole, nezapomeňte na bezpečnost (cyklistickou přilbu) a povinnou výbavu.

K návštěvě přírodní zajímavosti SZ Čech lze využít též stránky http://www.kudyznudy.cz/ a na nich též 3D prohlídky vybraných zajímavostí nebo webovou TV Ústeckého kraje.