Opatrnosti v ochraně přírody není nikdy dost!

Princip předběžné opatrnosti v ochraně přírody? Mluvíme o něm v případě zavádění nepůvodních druhů či kříženců do přírody.

Jedná se zejména o druhy zavlečené jako hospodářské (vejmutovka) a okrasné rostliny (bolševník, křídlatka aj.), nebo živočichy, kteří unikli z chovů (norek americký chovaný pro kožešinu, želva nádherná z chovů teraristů).

Nevíme dopředu, jak se bude daný druh projevovat. Zda nebude vytlačovat původní druhy či škodit hospodářství. Proto bychom měli jejich zavedení do přírody předcházet. V řadě případů jde o druhy tzv. invazní, které u nás nemají přirozené nepřátele. Rychle se množí a díky tomu se nekontrolovaně šíří a vytlačují druhy původní.

Tento problém je významný zvláště v chráněných územích, kde jsou ohrožovány chráněné druhy. PříBolševník velkolepý_Petr Polivka_commons.wikimedia.orgkladem je výskyt bolševníku velkolepého v CHKO Slavkovský les  či borovice vejmutovky nebo netýkavky žláznaté v NP České Švýcarsko. Ve všech případech se snažíme o odstraňování těchto druhů z krajiny a zabránění jejich dalšímu šíření.

Další problémové invazní druhy jsou např. křídlatky, rukevník východní nebo trnovník akát a mnoho dalších. Z živočichů podobně problémovým je pak např. rak signální nebo psík mývalovitý.


Bolševník velkolepý _ autor: Petr Polívka _ commons.wikimedia.org

Creative Commons License
                                                                                                                                              Nalezněte výskyt nějakého invazního druhu rostliny ve vaší obci a jejím okolí. Velmi často se šíří podél vodních toků nebo na zanedbaných pozemcích.