Co dělat pro čistý vzduch?

Prozatím jsme se zabývali hlavně tím, co všechno může znečištění ovzduší způsobovat, jaké nejrůznější ekologické katastrofy již zapříčinilo a k čemu všemu by mohlo v budoucnu docházet. Víme, které látky ovzduší znečišťují, jak se do ovzduší dostávají. V následujích kapitolách probereme, jak přispívat k postupnému vyčištění ovzduší a jak čisté ovzduší chránit.

Jak byste vyčistili špinavé ovzduší, kdybyste měli neomezené množství peněz a pracovníků? Utvořte dvojice, diskutujte spolu a napište na list papíru 10 návrhů, jak ovzduší vyčistit. Poté vytvořte vždy ze dvou dvojic čtveřice, prodiskutujte mezi sebou své návrhy a vyberte z nich 7 návrhů, které považujete za nejlepší. Vždy ze dvou čtveřic vytvořte skupinky po osmi, prodiskutujte a opět vyberte již jen 5 návrhů, na kterých se všichni shodnete, že jsou nejlepší. Potom se dvě a dvě skupinky po osmi spojí do skupin po šestnácti dětech, prodiskutují spolu opět mezi sebou svoje nejlepší návrhy a vyberou z nich 4 nejoblíbenější. Na závěr bude diskutovat již celá třída o zbývajících návrzích a vybere z nich tři nejlepší.