Co znečišťuje ovzduší?

Když ovzduší obsahuje větší množství látek zhoršujících zdraví lidí nebo jiných živých organismů, říkáme o něm, že je znečištěné.

Kdo a proč takové znečištěné ovzduší vytváří? Někdy mohou znečištění způsobovat přírodní děje, jako je třeba sopečný výbuch nebo prašná či písečná bouře v suchých oblastech. Nejvíce ovšem závažné znečištění ovzduší působí lidská činnost, především těžba, průmysl a doprava.

 Vyfukove-plyny

(Foto ZDROJ 48)

 Uhelna-elektrarna

Uhelná elektrárna. (Foto ZDROJ 53)