Kdo nám kazí zdraví?

Řada látek, znečišťujících ovzduší, má přímý vliv na zdraví lidí. V mnoha znečištěných oblastech světa to můžeme prokázat na výskytu nejrůznějších druhů onemocnění.

Nemusíme ale chodit ani za hranice našeho státu, abychom viděli veliké rozdíly, které stále existují mezi ovzduším ve znečištěných regionech, jakými jsou Moravskoslezský kraj, Praha a severozápadní Čechy, a regiony s ovzduším čistším. V oblastech se znečištěným ovzduším jsou mnohem častější alergie a astma a vyšší je také podíl závažných chorob dýchací soustavy, cév a dalších.

Zdraví obyvatel ale mohou ovlivňovat i další znečišťující faktory, třeba nadměrná hlučnost zatěžující stresem nejvíce lidi žijící v blízkosti hlavních silničních tahů a míst s vysokou hustotou dopravy.

 Dopravni-zacpa-vtip

Prohlédněte si obrázek. Přeložte si jeho text a diskutujte o něm se spolužáky. (Obrázek ZDROJ 22)

Vezměte si tužku a papír. Napište na papír 3 věci, kterými byste zlepšili život ve městě, kde jezdí příliš mnoho aut. Porovnejte svoje nápady se spolužáky a potom na čtvrtku zkuste takové město nakreslit.