Klimatické změny

Globální změny klimatu patří mezi závažné problémy, s nimiž se musí lidstvo vypořádat. Vědci spočítali, že vlivem průmyslové činnosti a spalováním takzvaných fosilních paliv (ropa, uhlí, zemní plyn a další) nebývalým způsobem roste množství oxidu uhličitého ve vzdušném obalu Země (atmosféře). Více oxidu uhličitého v ovzduší způsobuje oteplování naší planety, což může vést k nepříjemným důsledkům, o kterých bude řeč v dalších podkapitolách.Klimaticke-zmeny

Výrazné klimatické změny mohou přispět k rozšiřování pouští v sušších oblastech světa. (Foto ZDROJ 51)