Ekologické zemědělství

"Co si představíš pod pojmem ekologické zemědělství? Jak myslíš, že se liší od zemědělství klasického?"

Jako zemědělství ekologické anebo také biozemědělství bývá označován takový typ zemědělství, který si klade jiné priority než klasická velkovýroba. Důraz je kladen především na kvalitu výsledných potravin, která je dána odlišným přístupem ekologického zemědělství k objektu svého zájmu, tedy k půdě, plodinám a hospodářským zvířatům. Samozřejmostí je etické zacházení se zvířaty. Typická minimální využívání chemických látek pro ošetřování zemědělských plodin.

(FOTOGRAFIE Z NĚJAKÉ EKOFARMY – ONDŘEJ ŠANC, MRKEV...)

Ekologické zemědělství má výrazný dopad na zaměstnanost v zemědělství a na venkově vůbec, nabízí možnost lehce alternativního životního stylu.

Na polích ekologických zemědělců lze často nalézt vzácné plevele, které jsou na našem území často na pokraji absolutního vyhynutí.

 

Víš, co znamená pojem fairtrade? Pokud ne, tak zjisti na internetu.