Energetické plodiny

Významným jevem dneška je orientace zemědělství na pěstování tzv. energetických plodin. Ty jsou využívány na výrobu biopaliv, jako biomasa pro přímé spalování nebo ke zplyňování. Významné postavení mezi energetickými plodinami má řepka olejka, z níž se vyrábí MEŘO, což je hlavní složka bionafty, sloužící jako alternativní palivo do vznětových motorů (ODKAZ NA DOPRAVU). Energetické plodiny pěstované pro biomasu jsou jednak byliny (různé druhy šťovíků), jednak rychle rostoucí dřeviny. Energetické plodiny představují zajímavou alternativu k neobnovitelným zdrojům energie.

Rychlerostouciplodiny

"Sklizeň" rychle rostoucích dřevin. (zdroj)

Energetické plodiny jistě zasluhují pozornost jako obnovitelné a snadno dostupné zdroje energie. Má jejich pěstování nějaká negativa? Jaká?