Současný stav zemědělství v ČR

Po roce 1989 prodělalo české zemědělství rozsáhlé změny. Část zemědělské půdy a hospodářského zvířectva byla navrácena původním majitelům v procestu takzvaných restitucí. Staronoví majitelé a jejich potomci často nedokázali s nově nabytým majetkem, a odpovědností z něj vyplývající, pracovat. 

V současnosti představují hlavní vývozní komodity českého zemědělství mléko a mléčné výrobky, maso a výrobky z obilnin.

Znáš ve svém okolí nějakého zemědělce? Čím se zabývá?