Vliv zemědělství na krajinu

Zemědělství ovlivňuje krajinu prakticky od svých počátků. V 19. a především v 20. století došlo k rozsáhlým změnám v zemědělských postupech. V polovině 20. století pak ke kolektivizaci a scelování dříve fragmentované krajiny. Výsledkem byla rozsáhlé polní lány. Tak rozsáhlé plochy v krajině velmi snadno podléhají erozním procesům, spojeným s odnosem svrchní úrodné vrstvy půdy (DOKAZ NA PŮDY). Výsledkem byly nakonec nižší výnosy než na původních drobných polích. Snížená schopnost zachytávat v krajině vodu vedla pak nutně k lokálním záplavám v případě přívalových dešťů.

Spolu se zvyšující se mechanizací zemědělství a rozvojem chemického průmyslu se zvyšovala i chemizace zemědělských postupů. Herbicidy a insekticidy (ODKAZY), používané ve 20. století, mnohdy obsahovaly řadu chemických látek, které bychom dnes klasifikovali jako nebezpečné a zdraví škodlivé. Škody, které tyto látky napáchaly na zdraví člověka a dalších živočichů, jsou nevyčíslitelné.