Vznik zemědělství

Pravěký člověk byl lovec, který si však dokázal obstarávat semena planě rostoucích rostlin a doplňovat tak jimi svou stravu. První centra zemědělství se nacházela v oblasti takzvaného Úrodného půlměsíce, kde byly ideální podmínky pro rozvoj těchto činností. Odtud se první pěstované plodiny šířily do celého světa.

Vesnice prvních zemědělců v představě výtvarného umělce.

Vesnice prvních zemědělců v představě výtvarného umělce.


Na území naší republiky se zemědělství rozšířilo ze Slovenska. První zemědělské osady vznikaly na úrodných půdách v údolích velkých řek. Mezi nejvíce pěstované plodiny té doby patřily pšenice, ječmen, hrách a čočka. Chován byl především skot, v menší míře pak kozy a ovce.

Proč myslíš, že pravěký člověk přešel od sběru a lovu k pěstování plodin a chovu zvířat?