Za časů našich dědečků

Výrazný dopad na zemědělskou produkci mělo družstevní hospodaření, které bylo v naší republice zaváděno v druhé polovině 20. století. Drobná pole byla rozorávána ve velké lány. Typické pro tu dobu byly tzv. meliorace, kterými byly odvodněny rozsáhlé oblasti s vyšší hladinou podzemní vody. To mělo za následek ústup mnoha vzácných organismů, které byly na takto specifické ekosystémy vázány. Obdobně nadužívání minerálních hnojiv a pesticidů v konečném důsledku přineslo mnohem více negativních dopadů na přírodu než pozitivních na úrodu.

Rozoravani-poliRozorávání mezí v 50. letech minulého století. (zdroj)

 

Níže na záznamu zhlédni dobové záběry. Proč myslíš, že úprava krajiny pomocí meliorací byla tak častá a proč ji dnes vnímáme jako nežádoucí?