Voda a člověk

Podívej se na film Podívej se na krátký film  Tajemství vody II. -   Rituály

Význam vody pro lidské aktivity

Voda je všude kolem nás – jsou jí plné řeky, přehrady, rybníky, často na nás padá z nebe. Ve vodě se myjeme, ve vodě pereme své věci, v létě nás dokáže krásně ochladit. Pitné vody jsou plné regály v supermarketech a kdykoli si vzpomeneme, pitná voda nám teče doma z kohoutku. Připravujeme z ní svoji potravu. Některá má i léčivé účinky. Voda nám slouží i k dopravě nebo k výrobě energie.

Rekreační aktivity člověka – řada našich vodních nádrží je využívaná lidmi k rekreačním činnostem.

Jmenuj rekreační činnosti člověka, ke kterým využívá vodní plochy.

Odpověď:

Lázeňství

 Podívej se na filmPodívej se na film  Tajemství vody - Dar léčit

Otázka Víš, co znamenal původně pojem lázně?

Odpověď:

 Úkol


Přetáhni z následujícího seznamu lázní města do mapy.

Seznam lázní: Luhačovice, Třeboň, Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy lázně, Teplice, Poděbrady.

Mapa-krajeProsím umožnit interaktivní přetažení jednotlivých lázeňských měst do mapy. V případě správného umístění, město v mapě zůstane.

Správné odpovědi:

Lazne-mapa-spravna-odpoved

Výroba energie

Vodní energie je druhý nejvyužívanější obnovitelný zdroj energie (nelze ji vyčerpat). Nejvíce se
v dnešní době využívá přeměny vodní energie ve vodních elektrárnách na elektrickou energii.
Z celkového množství ve světě vyrobené energie připadá asi pětina na vodní elektrárny. 

Úkol Vyjádři pomocí kruhového diagramu jednu pětinu. Je jedna pětina z celku (kruhu) víc než jedna čtvrtina? 

Odpověď:

Výhody a nevýhody vodních elektráren:

- vodní energie se řadí mezi ekologické – nevznikají žádné vedlejší produkty, minimálně znečišťují okolí;

- vyžadují jen minimální obsluhu a údržbu;

- přehradní jezera, na kterých jsou elektrárny, mohou sloužit i pro rekreační účely, jako zdroje pitné či užitkové vody, bývají vhodné i pro rybolov;

- přehradní hráze jezer, na kterých jsou elektrárny, zabrání i menším povodním;

- nevýhodou je, že přehradní hráze, na kterých jsou elektrárny, brání běžnému lodnímu provozu na řece a  musí se budovat systém plavebních komor, resp. zdymadel;

Rozsirujici-text viz exkurze 

- nevýhodou je jejich značná cena, čas výstavby a nutnost zatopení velkého území pro vznik nádrže s elektrárnou.