I půda může zemřít

Již víme, že půda je nezbytná pro život rostlin i živočichů, včetně nás. Přesto lze na každém kroku vidět dopady nesprávného nakládání s půdami, jejich znehodnocování a ničení. Dokážeš uvést konkrétní příklady z tvého okolí?

Ačkoli člověk využívá půdu po tisíce let, až v posledním století ji začal více upravovat a "vylepšovat". Přidávání umělých hnojiv, nadměrné zalévání, které vede k vyplavování živin z humusu, ale také nesprávné techniky obhospodařovávání vedou k velkým ztrátám půdní plochy.

Eroze_autor_volker_prasuhn

Půdní eroze (autor Volker Prasuhn)

 

Na obrázku vidíme zničenou část pole, které je při svém úpatí narušeno. Kdo, nebo co za takové poškození může? Proč myslíš, že k němu došlo pouze na úpatí svahu?