Složení půdy

Jak jsme si řekli v úvodu, na vzniku půdy se podílejí horniny, voda, vzduch a organismy. Půda, kterou vytvoří, ale není ve všech svých částech stejná. 

Prohlédněte si obrázek níže a porovnejte ho s fotografií v předchozí kapitole. Co je v něm navíc?

Pudni_horizonty_zdroj_autor

Půdní profil (zdroj autor)

Na obrázku je půda rozčleněná na několik vrstev. Liší se především přítomností organismů. Ve které vrstvě je nejvíce rostlin a živočichů? Proč? 

Novým pojmem je pro nás humus. Kde se na obrázku nachází humusová vrstva? Zjistěte, čím je humusová vrstva půdy výjimečná a důležitá pro lidstvo.