Význam půdy pro přírodu a člověka

Rozhlédněte se z okna, zavzpomínejte, kudy vedla vaše cesta do školy, co jste dělali s rodiči během víkendu. Co z toho, co jste pozorovali, bylo ovlivněno půdou? Ovlivňuje její přítomnost i váš běžný každodenní život?

 

Půda je prostředím, ve kterém žije velké množtví nejrůznějších organismů, je stanovištěm planě rostoucích i kulturních rostlin, na kterých jsou závislí živočichové, včetně člověka. 

Půda ovlivňuje lidský život také přímo, je prostředím pro pěstování kulturních plodin, které se využívají jako krmivo, ale také jako přímý zdroj potravy. 

Vypravte se na exkurzi a prozkoumejte půdy ve vašem okolí.