Potravní řetězce

Živočichové a rostliny v ekosystému jsou na sobě závislé a spojují je vzájemné vazby. Motorem života v ekosystémech je sluneční záření, které využívají rostliny k přeměně anorganických látek (což jsou látky, z nichž se v přírodě skládají neživé věci, jako třeba kameny nebo hlína) v látky organické (z nichž se skládají živé organismy, jako třeba rostliny a zvířata). Rostliny se pak stávají potravou živočichů. Lze tedy zjednodušeně říct, že v potravním řetězci jsou druhy seřazeny tak, že předcházející druh je potravou pro druh následující.

Vyhledej-na-internetu-

Podívej se na obrázek potravního řetězce ve vodním prostředí. http://ucebnice.enviregion.cz/3_-voda/voda-a-zivot/vodni-ekosystemy

Zajímavým ekosystém jsou suché zídky či snosy, které můžeš vidět ve městech, ale i při výletech do blízkého okolí.

Ukol-pro-skupinu

Najděte na školním pozemku vhodné místo pro vybudování suché kamenné zídky. Podívejte se, jak budovali zídky v Chrudimi. http://www.chrudimskenoviny.cz/kategorie/od-sousedu/hadum-jesterkam-se-v-okoli-nasavrk-bude-zit-lepe. Zídku vybudujte. Pozorujte, kdo se do zídky nastěhuje jako první.

Ukol

Podívej se na obrázky v odkazech a z rostlin a živočichů vyber ty, kteří žijí na snosech. Pak z nich sestav potravní řetězec.

06130029

Netřesk

Sasanka-pryskyrnikovita

Sasanka pryskyřníkovitá

Rozec-rolni2

Rožec rolní

 Brcal-mensi

Brčál menší

Bez-cerny

Bez černý 

Rumenice-pospolna4

Ruměnice pospolná

Strechatka-obecna

Střechatka obecná

Sidlatka-paskovana

Šídlatka páskovaná

Slepys-krehky

Slepýš křehký

Jesterka-obecna

Ještěrka obecná

Foto: Petr Stohwasser

Ukol   

Podle toho, který ekosystém jste navštívili a pozorovali (např. les), sestavte co nejdelší potravní řetězec. Řetězce můžete sestavit z obrázků.

Rozsirujici-text

Zajímavým ekosystém je město nebo vesnice. Můžeme zde nalézt druhy, kteří se přizpůsobily životu v blízkosti člověka. Podívej se na následující odkaz a zamysli se, které organismy zde žijí. Ekosystém města