Složky ekosystému

Ekosystém je tvořen biotopem, což jsou všechny neživé i živé části přírody.

Primárními producenty v ekosystému jsou především rostliny, které vytvářejí za pomoci sluneční energie z anorganických látek (těch, ze kterých se v přírodě skládají neživé věci) látky na energii bohaté (např. cukry). Patří sem zelené rostliny, řasy, sinice a některé bakterie.

Rozsirujici-text 

I sinice mohou být krásné. Podívej se na rozsivky. Spoustu dalších fotografií řas najdeš v této galerii.

Konzumenty jsou organismy, které nemohou získávat energii ze slunečního záření (pomocí fotosyntézy). Tu získávají díky konzumaci rostlin nebo jiných konzumentů - těm se pak říká predátoři.

Rozkladači, kterými jsou například různé druhy baktérií, uvolňují z mrtvých těl rostlin a živočichů minerální látky, které se vracejí zpátky do prostředí a tím se uzavírá koloběh látek v přírodě.

Ukol-pro-skupinu
Vezměte si petriho misky, lupu, sítko a podnikněte procházku kolem školy. Podívejte se, co žije pod kameny, v trávě nebo v louži. Podívejte se na organismy lupou. Po návratu do třídy zkuste nakreslit, co jste viděli, a zkuste zařadit živočichy, které jste poznali, do výše uvedených skupin.