Bohatá geologická stavba regionu je hlavním důvodem pestrého zastoupení průmyslu a průmyslové činnosti. Oblast regionu Severozápadní Čechy se stala ve srovnání s ostatními kraji v naší republice symbolem tzv. "měsíční krajiny." Charakteristickým znakem zdejší krajiny jsou ložiska mnoha významných surovin.

Exkurze "Průmysl a těžba"- Vyjeďte se svou třídou na exkurzi. Využitelné materiály najdete ke stažení zde

Podívej se na obrázky a popiš, co na nich vidíš?

Významný přírodovědec, zeměpisec a cestovatel 19. století Alexandr von Humboldt (1769 – 1859) popisuje obdivně pohled z Krušných hor na malebné České středohoří přes tehdy zelené plochy Mostecké pánve. Dnes v ostrém kontrastu s přírodními scenériemi je krajina zjizvena deteriorizující silou člověka jako dobyvatele nerostných surovin. Zároveň je v krajině stále více patrně vidět práce člověka rekultivátora, který poučen svými neblahými zásahy do přírodních dějů v procesech asanačních a revitalizačních napravuje chyby na tváři krajiny. Vytváří nové plnohodnotné ekosystémy, podílí se na vytváření charakteru nových míst, která v budoucnu jistě nahradí genius loci míst zaniklých.

Pohledy z Krušných hor do Mostecké pánve

Mostecka_panev

Vyznač na slepé mapě svého kraje místo, kde bydlíš a pokus se vyznačit další velká města, řeky, pohoří a pokud možno také nejvyšší a nejnižší bod svého kraje. 

Slepá mapa Karlovarského kraje - vyznačte Klínovec, Doupovské hory a oblast Sokolovské hnědouhelné pánve.

Karlovarsky-kraj_2

Slepá mapa Ústeckého kraje - vyznačte masiv Krušných hor, České středohoří, Podkrušnohorskou pánev, vrch Milešovka a nejnižší bod kraje.