Geologický vývoj

Před mnoha miliony let, po vyzvednutí plochy na které se rozkládá naše dnešní krajina (tzv. Českého masívu), začaly na zemském povrchu působit síly, které vedly k postupnému snižování a zarovnání vzniklých pohoří. Postupem času opět proniklo moře na větší část území. Hladina se tehdy prý nacházela až u dnešních Teplic. Mořská pánev se střídavě prohlubovala a zase změlčovala. To vše se odehrávalo v době druhohor, kdy bychom i na našem území mohli potkat veliké ještěry a známé dinosaury. Následovalo dlouhé období tzv. třetihor, kdy došlo k mohutné sopečné činnosti, která zapříčinila vznik kopcovitého Českého středohoří. Následovalo období, ve kterém se postupně naše krajina dotvářela do současné podoby.

Podívej se na fotografii Českého středohoří a Krušných hor a pokus se odpovědět na otázku, jaký rozdíl (pouhým okem) je vidět mezi těmito pohořími.  

Podívejte se na bohatou historii vývoje a vzniku Země. Na časové ose si můžeš prohlédnout, jací typičtí živočichové nebo rostliny jsou známé pro pro jednotlivá období před mnoha miliony let - zde

Pokud si chceš vyzkoušet své znalosti z geologie, mrkni na tyto testy