Ložiska nerostných surovin

Hlavní část Krušných hor je tvořena horninami, ve kterých se dlouhou dobu těžily rudy obsahující vzácné kovy, jako měď, cín či stříbro. V minulých desetiletích pak lidé dokázali v Krušných horách najít také také uran a pod Krušnými horami mohutné zdroje hnědého uhlí. Mezi těžbu nerostných surovin můžeme zařadit i využívání minerálních pramenů, vyskytujících se v podkrušnohorské pánvi, např. v Teplicích, Bílině a samozřejmě v Karlových Varech. Proslulé jsou i radioaktivní prameny, které léčí některá onemocnění v Jáchymově.

Které vzácné kovy se v minulosti těžily v Krušných horách? 

Pokus se vyznačit na mapě svého kraje významná místa (doly, lomy), kde se v současné době nebo v minulosti těžily nerostné suroviny.

Slepá mapa Karlovarského kraje

Karlovarsky-kraj

Slepá mapa Ústeckého kraje

 

Najdeš také nějaká města nebo obce, která by se dala podle svého pojmenování nějak spojit s kdysi probíhající těžbou vzácných kovů nebo nerostných surovin? Pokud ano, zapiš je také do své mapy. 

Podívej se na ukázku činného hnědouhelného lomu, možná že se tam také se svou třídou vypravíš - zde (zdroj: YouTube)