Kapitola Přírodní zdroje, průmysl a těžba

Stránka: Ložiska nerostných surovin

Otázka: Které vzácné kovy se v minulosti těžily v Krušných horách? 

  • Odpověď: v minulosti např. cín, stříbro, železné rudy; v blízké minulosti např. uran.

Otázka: V rámci regionu najdeme i mnoho názvů měst a obcí souvisejících s nalezišti ložisek nerostných surovin či s jejich těžbou. Najděte takové obce a města ve svém kraji, zaznamenejte je do slepé mapy a představte spolužákům.

  • Odpověď: např. Cínovec, Měděnec, objevíte další?

Stránka: Ložiska nerostných surovin - Zásoby uhlí

Otázka: Kolik roků ti bude v roce, kdy skončí těžba v lomu Vršany a Šverma?

  • Odpověď: Předpokládané ukončení těžby v Lomech Šverma a Vršany je v roce 2055. Kolik bude Tobě?

Stránka: Významné podniky v regionu

Otázka: Vyjmenujte hlavní produkty vyráběné Skupinou Unipetrol, člena Orlen group. Z jaké základní suroviny se hlavní produkty společnosti vyrábějí? Pojmenuj prostředek, kterým se k nám tato základní surovina dováží a najdi místo/zemi, ve které se tato surovina těží.

  • Odpověď: benzín, nafta, ropné produkty, plasty.

Otázka: Jaké jsou hlavní výrobky akciové společnosti Spolchemie v Ústí nad Labem? Najdeš tyto výrobky také ve své domácnosti? Pokud ano, dones je do školy a představ spolužákům.

  • Odpověď: především barviva.