Rekultivace území ovlivněných těžbou surovin

Značná část podkrušnohorského území je poznamenána těžbou nerostných surovin a hnědého uhlí. Především povrchové dobývání hnědého uhlí pozměnilo krajinu v nebývalých rozměrech. Těžbou poznamenané území je typické silným narušením přírodních poměrů. Postižené je touto činností rostlinstvo (flora) i všichni živočichové, žijící v daném území (fauna). Je samozřejmé, že se to dotýká i všech lidí, žijících v našem kraji. 

Rekultivací rozumíme celkovou obnovu postižené krajiny. V zásadě se dá říci, že z krajiny, kterou narušily bagry, těžící uhlí nebo jakékoli jiné nerostné bohatství, vytvoří lidé zcela novou krajinu. 

Bližší problematiku rekultivace území najdete zde

Rekultivační zásah v okrajových částech v těžební lokalitě lomu Bílina (zdroj: autor)

Rekultivace prováděné společností Vršanská uhelná, a. s. - zde (zdroj: YouTube).

Rekultivace prováděné společnost Litvínovská uhelná, a. s. - zde (zdroj: YouTube).

Krátký filmový dokument seznamující s problematikou rekultivací. Snímkem provází Ing. Stanislav Štýs - autor rekultivací na Mostecku - zde (zdroj: Česká televize).