Průmyslové odpady

Odpady, které vznikají v průmyslové výrobě (např. dehty ze zpracování černého uhlí, tuhé zbytky z výroby elektrické energie), se v řadě vlastností liší od těch z domácností. Liší se složením, které je závislé na tom, z jaké výroby pocházejí. Často mohou obsahovat složky, které jsou nebezpečné pro život člověka a životní prostředí (mohou být např. jedovaté). To je důvod ke zvláštnímu zacházení s tímto odpadem.

  Sklad odpadů z chemického průmyslu (zdroj)

Každá výroba produkuje odpady různých vlastností, proto neexistuje jeden způsob, jak průmyslové odpady zpracovávat. Odpady z chemických výrob (např. výroba barviv, pesticidů, kyselin) jsou často nebezpečné a musí se různě upravovat před tím, než se odstraní. Také při zpracování kovů vznikají často nebezpečné odpady. Ve stavebnictví se odpady mohou recyklovat při výrobě stavebních materiálů nebo při budování staveb.

Otázka Které průmyslové výroby se nacházejí ve vašem regionu a jaké odpady mohou produkovat?

Otázka Pro náš region jsou typická průmyslová odvětví: dobývání nerostných surovin, chemické odvětví, energetika a případně sklářství. Zjistěte, jaké jsou bežné odpady, které v těchto odvětví vznikají? V souvislosti s dotazem se můžete setkat s termíny: výsypka, odkaliště, popílek a dalšími. Vysvětlete je.