Využití odpadů

Využitím odpadu se rozumí jeho zpracování, při kterém se využije k výrobě nového výrobku či uvolnění energie. Vhodnou technologií je recyklace, při které se odpad využije přímo při výrobě nového výrobku. Šetří se tak suroviny, kterých by jinak bylo zapotřebí více. Příkladem může být výroba papíru, do kterého se přidává sběrový papír a šetří se tak dřevo, ze kterého se nový papír vyrábí. Recyklovat je možné sklo, kovy, plasty apod. Důležité je, aby odpad, který se má recyklovat, byl dostatečně dobře vytříděný při shromažďování, tedy aby do kontejneru na papír byl ukládán pouze papír, nikoliv jiný odpad.

Důležité je odkládat odpad do správného kontejneru (zdroj)

  

Ukázka výrobků z recyklovaných materiálů (zatravňovací dlaždice, lavička a květináč)(zdroj).

Některé odpady není možné recyklovat, ale existuje možnost uvolnit z nich energii, která bude použita pro výrobu tepla apod. Využívají se tak staré pneumatiky, plasty, objemový odpad (např. starý nábytek, podlahové krytiny), směsný komunální odpad apod. Takovéto odpady se spalují a uvolněné teplo se dále využívá např. k vytápění budov. Výhodou spalování odpadu je šetření běžných paliv, jakými jsou uhlí či ropné produkty.

Otázka Navrhněte, jak předcházet vzniku odpadů, které vznikají ve vaší domácnosti, nebo jak je znovu využít?