Doba měděná

Závěrečná fáze doby kamenné, na našem území především 3. tisíciletí před n. l. Období pravěku, ve kterém lidé uměli zpracovávat měď, v zemědělství se využívá oradlo, je známo kolo a vůz. Začínají se využívat tažná zvířata. Významnou lokalitou je Březno u Loun, kde se dnes nachází archeologický skanzen s ukázkami staveb i z tohoto období.

 Brezno-u-loun

(Březno u Loun, 13. 8. 2008, Roman Kroufek)