Dřevinná skladba

Procentuální zastoupení druhů dřevin v lesním porostu. V současnosti často díky hospodářským zásahům neodpovídá přirozené skladbě (např. procento výskytu jehličnanů, zejména smrku v lesích ČR, je příliš vysoké). Záleží přitom vždy na stanovištních podmínkách (např. ve vyšších horských polohách je naopak smrk stanovištně původní dřevinou).