Geopark

Jde o část země a zajímavou krajinu, které se vyznačují skalními útvary a nevšedním tvarem terénu s vysokým stupněm geologické rozmanitosti, kam často dobře zapadají například i staré opuštěné lomy, u nichž geologické odkryvy jedinečným způsobem dokumentují vývoj a složení neživé části přírody. Geopark rovněž ukazuje historii využívání nerostných zdrojů formou hornických skanzenů nebo umožňuje zpřístupnění důlních děl.