Kamenné snosy

Kamenné valy, tvořící vlastnické hranice jednotlivých zemědělských pozemků a v krajině tvořící jedinečnou strukturu. Aby mohli zemědělci hospodařit, museli vysbírat kameny. Kameny snášeli na okraje pozemku do dlouhých valů nebo zídek. Kameny se ze zemědělské plochy sbíraly každoročně, a tak kamenné valy postupně rostly a prodlužovaly se. Obnažené hromady kamenů se rychleji na slunci ohřívají, ale také rychle chladnou. Chybí na nich půda a vegetace. Skuliny mezi kameny vyhledávají pavouci, brouci, plazi, a malí obratlovci.

Zásady péče o kamenné snosy