Mrazové (inverzní) údolí

Hluboce zaříznutá horská údolí (vzniklá rozrušováním a odnášením horninového materiálu), typická výskytem inverzních stavů (v údolí se drží chladnější vzduch než nad údolím) a tím specifickými klimatickými podmínkami, na něž je vázána typická flóra a fauna. V Krušných horách např. Bezručovo údolí, Domaslavické údolí nebo Šumný důl (Šumenské údolí).

Bily-potok-v-Sumnem-dole

Bílý potok v Šumném dole _ foto: autor