Rašeliniště

Mokřadní společenstva, která jsou trvale zamokřena pramenitou nebo dešťovou vodou, se značnou produkcí rostlinné biomasy. Ta se v důsledku zamokření a nepříznivých podmínek nedostatečně rozkládá, dochází zde k hromadění rostlinné organické hmoty a odumřelé části rostlinného společenstva se ve spodních vrstvách a za nepřístupu vzduchu přetvářejí na rašelinu.

Raselinne-jezirko-v-pr-Cerny-rybnik

Rašelinné jezírko v PR Černý rybník _ foto: autor

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rašeliniště