Skládkový plyn

Plyn se uvolňuje z tělesa skládky. Některé odpady, které se na skládce nacházejí, podléhají mikrobiálnímu rozkladu, jehož produktem jsou plyny. Složení plynů je různé a závisí na stáří skládky. Po uzavření skládky a její rekultivaci musí být plyny jímány a zpracovány. V tomto období je zastoupen ve větší míře metan a plyny je možné spalovat a produkovat teplo.