Ventaroly

Síť malých skalních puklin, které ústí jak na úpatí Borče, tak na jeho vrcholu, kde jsou uměle rozšířeny. V zimě nastává na úpatí kopce nasávání studeného vzduchu z venkovního prostředí, který pak prochází celou soustavou vnitřních puklin, zde se ohřívá od okolní horniny, a je teplejší vyfukován zpět do ovzduší na vrcholu kopce. V jámách na vrcholu kopce lze i uprostřed zimy pozorovat život různých drobných organizmů. Za zmínku stojí výskyt borečky vzácné (Targionia hypophylla).

Borechttp://remix.nicm.cz/toulky-ceskym-stredohorim-–-borec/