Zpětný odběr

Vztahuje se na vybraný typ odpadů (např. elektroodpad, akumulátory, zářivky, pneumatiky). Zajišťují jej kolektivní systémy zpětného odběru ve spolupráci s obecními úřady, prodejci a dalšími. Principem zpětného odběru je bezplatný příjem odpadu od občanů a jeho předání specializovanému zpracovateli. Odběr je financován převážně z tzv. recyklačních či ekologických poplatků, které jsou zahrnuty v ceně nového výrobku.